logo

CURATELE

aanmeldencuratele

Curatele is bedoeld voor diegene die zowel hun financiële als hun persoonlijke belangen niet meer kunnen behartigen. Ook deze maatregel is bedoeld om u te beschermen, zodat anderen geen misbruik kunnen maken van de situatie. Iemand die onder curatele wordt gesteld, wordt handelingsonbekwaam, diegene mag zelf geen zakelijke beslissingen nemen, zonder toestemming van zijn curator.

Iemand die onder curatele wordt gesteld heet een curandus.

De curator neemt zowel de financiële als de persoonlijke beslissingen voor de curandus.
U mag bijvoorbeeld geen huurovereenkomst aan gaan zonder toestemming van de curator, dit geldt ook voor aanschaf van een wasmachine, de curator kan ook bepalen bij welke maatschappij er gas en elektra aangekocht wordt of bij welke maatschappij uw ziektekostenverzekering wordt ondergebracht. De taak van de curator lijkt veel op die van een ouder of voogd.

Wanneer wordt iemand onder curatele gesteld?
Wegens geestelijke stoornis:
De gestoorde is (al dan niet met tussenpozen) niet in staat, ( of wordt bemoeilijkt) zijn belangen naar behoren waar te nemen.

Verkwisting:
Curandus die voor verkwisting onder curatele wordt gesteld, die mag vaak alleen bepaalde handelingen niet meer verrichten.

Drankmisbruik:
Als iemand door drankmisbruik in zijn dagelijkse leven niet meer goed kan functioneren.

Zijn eigen veiligheid of die van een ander in gevaar brengt
Openbaar aanstoot geeft.

Zijn belangen niet behoorlijk waarneemt.
Ook bij mensen met een verstandelijke beperking, psychiatrische patiënten, Alzheimer patiënten kan curatele uitgesproken worden.

De taak als curator start als ik door de griffie van de rechtbank wordt benoemd als curator. Openbaarmaking wordt gedaan binnen tien dagen in de Staatscourant en twee landelijke dagbladen, curatele register van de rechtbank te Den Haag. Ik moet jaarlijks rekening en verantwoording afleggen aan de kantonrechter.

De werkzaamheden als curator kunt u hieronder vinden:

Deze werkzaamheden gaan verder dan bij beschermingsbewind en budgetbeheer/administratieve ondersteuning.

De curator vertegenwoordigt de curandus als het gaat om verzorging ,verpleging, behandeling of begeleiding.
Ook op persoonlijk vlak kan ik als curator advies geven, het wel of niet omgaan met bepaalde mensen.
De curator bepaalt de verblijfplaats van de curandus, tenzij het om een gedwongen opname gaat in een psychiatrische instelling.
Als curator mag ik geen hoogstpersoonlijke rechtshandelingen verrichten, zoals het maken van een testament of het erkennen van een kind.
Ook bij curatele worden werkzaamheden verricht zoals bij budgetbeheer/administratieve ondersteuning, beschermingsbewind.
Afleggen rekening en verantwoording aan de kantonrechter.
Overige werkzaamheden in overleg en tegen uurtarief.

TARIEVEN

AANMELDEN

  Naam (verplicht)

  E-mail (verplicht)

  Adres

  Postcode

  Woonplaats

  Telefoon

  Opmerkingen