logo

BESCHERMINGSBEWIND

beschermingsbewind

De taak die ik als bewindvoerder hebt , is ervoor te zorgen dat de goederen die onder bewind zijn gesteld hun waarde behouden ,het vermogen/goederen van u te beschermen ,zodat anderen geen misbruik kunnen maken van de situatie. Ik word dan aangesteld door de kantonrechter, en ben dan verantwoordelijk voor het beheren van uw financiën. Jaarlijks moet ik rekening en verantwoording afleggen aan de kantonrechter.

De gevolgen van onderbewindstelling zijn, dat op het moment dat de (bepaalde) goederen van u onder bewind zijn gesteld, u daar niet meer zelfstandig over mag beslissen, hier heeft u dan toestemming van de bewindvoerder voor nodig.

Wanneer wordt u onder bewind gesteld?
Wanneer u niet meer goed in staat bent om uw financiële belangen te behartigen, maar nog wel in staat bent om uw persoonlijke zaken te overzien, u blijft handelingsbekwaam.

– Vooraf wordt door de kantonrechter bepaald welke goederen, onder het bewind vallen.
– Onder bewindstelling kan voor een bepaalde periode zijn of permanent.
– Afhankelijk van uw persoonlijke situatie, kan bekeken worden wat voor u wenselijk is budgetbeheer of onder bewindstelling.

De werkzaamheden die ik dan voor u verricht kunt u hieronder vinden.

• Aanvragen bijzonder bijstand bij de gemeente waar u woonachtig bent is wel afhankelijk
• van uw inkomsten en situatie
• Aanvragen huur-zorgtoeslag- kindgebondenbudget
• Begeleiding naar schuldhulpverlening
• Aanvragen verzekeringen zoals aansprakelijkheidsverzekering
• en inboedel en uitvaartverzekering*
• Betalen van de vaste lasten, inclusief weekgeld
• Declareren van uw ziektekosten bij uw zorgverzekeraar
• Openen van beheer/leefgeld/spaarrekening op naam van uzelf
• Ontvangen van alle inkomsten op de beheerrekening
• Opstellen van een budgetplan
• Een plan van aanpak opstellen
• Verzorging van de belastingaangifte box 1
• Afleggen rekening en verantwoording aan de kantonrechter *
• Overige werkzaamheden in overleg en tegen uurtarief ( zie Tarievenlijst)

* Alleen bij beschermingsbewind

TARIEVEN

AANMELDEN

  Naam (verplicht)

  E-mail (verplicht)

  Adres

  Postcode

  Woonplaats

  Telefoon

  Opmerkingen