logo

BUDGETBEHEER

budgetbeheer

Hierbij neem ik het beheer van uw inkomsten en uitgaven over, omdat u hier zelf niet meer toe in staat bent of slecht toe in staat, u geeft mij een volmacht om deze financiële handelingen te verrichten.

Doel van budgetbeheer is het garanderen dat de betalingen tijdig gedaan worden en dat hierdoor geen (nieuwe) schulden of betalingsachterstanden ontstaan. Deze betalingen zijn o.a. huur/hypotheek, gas/elektra, water en wettelijk verplichte verzekeringen. Budgetbeheer wordt aangeraden om bestaande financiële problemen op te lossen/beheersbaar te maken en om nieuwe financiële problemen te voorkomen. De werkzaamheden die ik dan voor u verricht kunt u hieronder vinden.

• Aanvragen bijzonder bijstand bij de gemeente waar u woonachtig bent is wel afhankelijk
• van uw inkomsten en situatie
• Aanvragen huur-zorgtoeslag- kindgebondenbudget
• Begeleiding naar schuldhulpverlening
• Aanvragen verzekeringen zoals aansprakelijkheidsverzekering
• en inboedel en uitvaartverzekering*
• Betalen van de vaste lasten, inclusief weekgeld
• Declareren van uw ziektekosten bij uw zorgverzekeraar
• Openen van beheer/leefgeld/spaarrekening op naam van uzelf
• Ontvangen van alle inkomsten op de beheerrekening
• Opstellen van een budgetplan
• Een plan van aanpak opstellen
• Verzorging van de belastingaangifte box 1
• Afleggen rekening en verantwoording aan de kantonrechter *
• Overige werkzaamheden in overleg en tegen uurtarief ( zie Tarievenlijst)

* Alleen bij beschermingsbewind

TARIEVEN

AANMELDEN

  Naam (verplicht)

  E-mail (verplicht)

  Adres

  Postcode

  Woonplaats

  Telefoon

  Opmerkingen