logo

KONING BEWINDVOERING EN BUDGETBEHEER

administratie (1)

Koning Bewindvoering en Budgetbeheer wordt geleid door Carla Koning
Ik hou mij bezig met financiële dienstverlening zoals administratieve dienstverlening, budgetbeheer, beschermingsbewind en curatele. Ik onderhoud een goede samenwerking met andere bewind-voerders, om u zo optimaal van dienst te kunnen zijn.

Wat kunt u van mij verwachten als bewindvoerder/curator van Koning Bewindvoering en Budgetbeheer:

• Dat ik niet boven u sta , maar naast u
• Persoonlijke benadering, flexibiliteit, goede bereikbaarheid
• Volledige opleidingen genoten van budgetcoach, schuldhulpverlening, bewindvoering
• Kennis en vaardigheden op peil houden door permanente bijscholing
• Transparantie ik werk in een online systeem waarbij de cliënt mee kan kijken in zijn dossier
• en bankrekening.
• Aan afspraken houden.
• Ik sta ervoor dat u met begrip, respect en medemenselijkheid wordt geholpen.

Iedereen is vanaf zijn achttiende meerderjarig, men is dan verantwoordelijk voor alles wat men doet. Soms is iemand niet goed in staat zijn eigen belangen te behartigen of voor zichzelf te zorgen. Diegene kan onder curatele gesteld worden, of de goederen van diegene worden onder bewind gesteld.

Wat zijn goederen eigenlijk?
Goederen zijn zaken die tastbaar zijn, zoals een tafel of een huis. Maar iemand heeft ook rechten, zoals recht op loon of uitkering. Zaken en rechten samen worden goederen genoemd.

Op deze site kunt u nadere toelichting vinden op mijn werkwijze en dienstverlening.