logo

Aanmelden curatele

aanmeldencuratele

Curatelestelling kan door uzelf aangevraagd worden, maar kan ook door de partner of familieleden tot in de vierde graad, dit zijn ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers en zusters, oom en tantes, neven en nichten.

Ook de officier van Justitie kan curatele aanvragen.

Ik vraag u of uw partner of familieleden tot in de vierde graad om het intakeformulier plus verzoekschrift curatele ondertekend naar mij op te sturen.
Curatelestelling wordt gedaan bij de kantonrechter van de rechtbank waar de persoon woont voor wie de curatele bedoeld is.

Bij de aanvraag dient een afschrift uit het bevolkingsregister en een kopie van uw identiteitsbewijs meegestuurd te worden, mogelijk medische verklaring, mededeling of betrokkene wel of niet op de zitting kan verschijnen. Aan de hand hiervan beoordeel ik uw situatie, hierna volgt een intakegesprek van ongeveer een uur deze is gratis en vrijblijvend. Gesprek vindt plaats bij u thuis.

Hierin maken wij kennis met elkaar en wordt gekeken of u vertrouwen heeft in onze samenwerking. Dan stuur ik het verzoekschrift met de benodigde stukken en bereidheidsverklaring naar de kantonrechter. U wordt gehoord door de kantonrechter, en deze doet een uitspraak.
Ik zal dan alle werkzaamheden verrichten die bij curatelestelling hoort.( zie diensten – curatele)

Vergoedingen tarieven volgens het LOVCK vastgesteld.

INTAKE FORMULIER

  Naam (verplicht)

  E-mail (verplicht)

  Adres

  Postcode

  Woonplaats

  Telefoon

  Opmerkingen