logo

AANMELDEN BESCHERMINGSBEWIND

aanmeldenbeschermingsbewind

U kunt zich telefonisch aanmelden of via de website of u wordt doorverwezen via een instantie. Ik vraag u om het intakeformulier plus verzoekschrift tot onderbewindstelling ondertekend naar mij op te sturen.

Bij de aanvraag dient een afschrift uit het bevolkingsregister en een kopie van uw identiteitsbewijs meegestuurd te worden.
Soms is een verklaring van een arts, hulpverlener, psychiater nodig waaruit blijkt dat er preferentie is voor onder bewindstelling.

Aan de hand van de door u opgestuurde stukken, beoordeel ik uw situatie. Ik zal dan contact met u opnemen voor een intakegesprek, dit gesprek zal bij u thuis plaatsvinden. Hierbij maken wij kennis met elkaar en wordt er gekeken of u vertrouwen heeft in onze samenwerking.

Dan stuur ik het verzoekschrift met de benodigde stukken en bereidheidsverklaring naar de kantonrechter. U wordt gehoord door de kantonrechter, en deze doet een uitspraak, ik wordt dan aangesteld als bewindvoerder en ben vanaf datum uitspraak verantwoordelijk voor de goederen die onder bewind zijn gesteld.

Ik zal dan alle betrokken/instanties op de hoogte stellen van het bewind.
Ik zal dan alle werkzaamheden verrichten die bij bewindvoering hoort.( zie werkzaamheden)

Vergoedingen tarieven volgens het LOVCK vastgesteld.

INTAKE FORMULIER

  Naam (verplicht)

  E-mail (verplicht)

  Adres

  Postcode

  Woonplaats

  Telefoon

  Opmerkingen